Atliekame kalibravimus:

  • Trifazių ir vienfazių elektros energijos keitiklių. Matavimo ribos: įtampos ( 50 – 420) V, srovės (0,002 –  120)A,
  • Universalių elektros energijos skaitiklių kalibravimo ir patikros įrenginių. Matavimo ribos: įtampos ( 50 – 420) V, srovės (0,002 –  120)A,
  • Srovės ir įtampos matavimo transformatorių. Matavimo ribos: srovės pirminės apvijos vardinė srovė ( 0,5 – 3000) A, antrinė vardinė srovė 1A ir 5A, įtampos – pirminės apvijos vardinė įtampa ( 5 – 30) kV, antrinė vardinė įtampa 100V, 110V, 100 √3 V; 110 √3 V .