Veikla

transformator

Metrologinė praktika

Kalibravimo ir patikros laboratorijoje galima tikrinti 0,05..10,0 tikslumo klasės srovės ir 0,05…3,0 tikslumo klasės vienfazius bei trifazius įtampos matavimo transformatorius.